dimarts, 25 de maig del 2010

els nostres criteris de consum

En tant que som una cooperativa de consum crític, hem anat establint criteris a l'hora d'escollir o descartar els productes que volem adquirir: en general, els criteris que hem establert són flexibles, tot i que també hi ha alguns aspectes que els considerem condicions irrenunciables. Hem fixat, així doncs, un sistema de prioritats: quan més factors positius tingui el producte, més punts té per ser escollit.

Aspectes Laborals
.

CONDICIÓ BÀSICA: les
condicions de treball amb les que s’han elaborat els productes han de ser dignes. Rebutgem productors que no accepten sindicats a l’empresa, que tenen condicions laborals d’explotació, de discriminació, etc.
PRIORITATS: Prioritzem la cooperativa respecte a l’empresa s.a (Però cal valorar-ho en cada cas: hi ha grans cooperatives amb un funcionament proper al model de gran empresa, i hi ha empreses petites i estrictament familiars). Així doncs, donem importància a l’estructura en si, més que no pas al com està legalment constituïda.
Prioritzem el producte artesanal, però no descartem, en determinats casos, productes industrials.

El comerç just no és prioritari
(són productes que vénen de lluny i no sabem del cert tot el procés que ha seguit fins arribar a les nostres mans). Es tracta de productes molt concrets (cacau, cafè), que de moment no ens plantegem d’adquirir (Si ho fem, ens plantejarem quins productes agafem en base als criteris descrits).


Procedència

Prioritzem els productes locals (entenem que vol dir comarcal, o de comarques properes). Hi ha productes que no tindrem la possibilitat de trobar-los a prop. En aquest cas, si ens interessa el producte, l’agafarem. Prioritzem també la compra directa al productor, intentant defugir intermediaris.


Presentació del Producte

La prioritat és que sigui a granel. Si no és el cas: prioritzem els embalatges reciclables, tot i que, si això encareix molt el producte, es discutirà si val la pena.


Q
ualitat

Busquem que el producte sigui fresc, i considerem també la traçabilitat. Altres factors a tenir en compte: el preu i les propietats organolèptiques.


M
ètode de Producció

CONDICIÓ BÀSICA: producte de temporada.

PRIORITATS: producte procedent de l’agricultura i la ramaderia ecològiques, però en alguns casos es pot recórrer a la producció integrada. En tot els casos, els productes s'estudiaran de manera particular: si coneixem l’agricultor o el ramader i sabem que hi ha garanties de pràctiques respectuoses amb el medi ambient i amb el bestiar, es pot acceptar, encara que no tingui certificació. De manera secundària, també prioritzem que les varietats dels productes siguin tradicionals, preferiblement autòctones.

dilluns, 17 de maig del 2010

Com funcionem?

Com es pot, a Girona, aconseguir de manera periòdica productes ecològics, justos i propers directament dels productors?
Com ens podem alimentar amb iogurts elaborats a la mateixa finca d'on n'ha sortit la llet d'unes vaques sanes i ben tractades?
Una cosa que en principi pot semblar complicada o costosa, acaba resultant fàcil i senzilla si, simplement, unes quantes persones es proposen agrupar-se i coordinar-se entre elles per tirar-ho endavant. És qüestió d'establir les eines idònies, d'estar disposat a dedicar un mínim de temps i de posar en pràctica els principis de la cooperació i la responsabilitat.

Olidecoop funcionem de la següent manera:

1 - Cada unitat de consum (una persona, dues, una família, o un clan), té un "dipòsit": periòdicament es poden fer ingressos a un número de compte de l'associació, i l'ingrés passa a constituir el dipòsit, que cal procurar que no quedi reduït a números vermells.
2 - Un cop per setmana, de divendres a diumenge al vespre, cada unitat de consum fa la comanda per internet mitjançant un full de càlcul compartit.
3 - Els responsables de contactar amb els proveïdors recullen el total de la comanda del seu proveïdor i s'hi posen en contacte.
4- Els proveïdors deixen els productes al local, on hi ha nevera per mantenir els aliments frescos.
5- Cada dimecres a la tarda, seguint un sistema de torns preestablert, dues persones de l'associació obren el local, fan neteja i confeccionen les cistelles, repartint el que toca a cada unitat de consum. Això toca fer-ho a tothom un cop cada dos mesos aproximadament ( és una implicació mínima que considerem que és assumible per a la majoria de participants) .
6- El mateix dimecres, de set a nou del vespre, el local està obert i tothom qui ha fet comanda passa a recollir la seva cistella.
7- El mateix dia i hora es recull també les cistelles de verdura i fruita de pagesos agroecològics, però el procediment per a fer la comanda i els pagaments de moment es fa directament amb ells, de manera individual, a través del la seva web i mitjançant cobraments bancaris en forma de rebuts mensuals.

Hem procurat que el sistema de funcionament sigui àgil i còmode, i que el grau de participació sigui flexible (cadascú pot fer comandes petites o grosses, es pot fer cada setmana o més esporàdicament). Per coordinar-nos, fer les comandes, controlar l'estat de comptes i organitzar els torns de cistella, fem ús de les eines que ens proporciona la xarxa d'internet. És una manera còmode de funcionar, i estalvia feina.

La implicació mínima que es demana és la de venir un cop cada dos mesos a fer les cistelles, però s'agraeix també que es participi, a més a més, en les diferents comissions de treball (economia, comunicació, qualitat...) i que s'assisteixi a les assemblees generals, que acostumem a fer un cop al mes i que serveixen per decidir qüestions generals de funcionament (presentació de nous productes, aclariment de dubtes, benvinguda a nous socis...). Entenem que, en els temps que corren, tothom va atabalat amb horaris i costa trobar forats a l'agenda, però aquesta forma alternativa de consumir que ens proposem, basada en l'eliminació d'intermediaris i en un control conscient de tot el procés que segueix el producte fins arribar a les nostres mans, no s'aconsegueix màgicament. Deslliurar-se del consum acrític i passiu demana implicació: tota la feina que deixa de fer el "reponedor" de productes del super, el transportista i els comercials de les centrals de distribució, és substituïda per la que passem a fer entre nosaltres i el productor. Cal, per tant, un mínim treball de coordinació, una implicació col·lectiva, i per això és imprescindible una participació activa i responsable, aportant cadascú el que li sigui possible.

dilluns, 15 de febrer del 2010

OlideCoop som un conjunt de persones que ens hem trobat per crear un grup de consum crític, responsable i ecològic.

Actualment el formem uns 20 nuclis familiars que pretenem consumir de forma col·lectiva diferents productes (alimentació, higiene...), mitjançant un funcionament assembleari.

El tipus de consum que ens plantegem permet buscar una major proximitat i millor relació entre productors i consumidors, la disminució o eliminació d’intermediaris i un millor coneixement de les caracterísitiques dels productes que es consumeixen, entre altres. I en línies generals, representa una forma de consum més justa, crítica i, perquè no, transformadora.

La idea sorgeix de la necessitat de crear aquestes alternatives de consum i de la inexistència d’un grup d’aquestes caracterísitiques a Girona. Després d’uns mesos de feina prèvia, OlideCoop s’ha constituït recentment com a associació i ha començat a funcionar des del mes de març del 2010 .

OlideCoop ha comptat amb el suport d’altres grups de consum o cooperatives com La Manduca de St. Feliu de Guíxols, L’Economat de Castellar del Vallès i el grup de consum del Pla de l’Estany.

En aquest sentit OlideCoop també pretén fer una tasca, a mesura que vagi essent possible, de sensibilització i difusió de formes alternatives de consum i de suport a iniciatives semblants que puguin sorgir.